MyTour » 搜尋結果
波斯尼亞與赫塞哥維那 Bosnia and Herzegovina
首都:塞拉耶佛 Sarajevo
洲份:歐洲
人口:4,613,414
面積:51,197 km2
電壓:220V,50Hz
國家代號:BA
IDD區碼:387
貨幣:波斯尼亞與赫塞哥維那馬克 ( KM )
時差:冬令時間 (-7),夏令時間 (-6)
首都時間:
簽証:持特區護照免簽証,持BNO須簽証
插座類形:
 2 個搜尋結果 
共有2筆有關 波斯尼亞與赫塞哥維那之紀錄
今次分享一D比較Bad taste既相片啦 被戰爭摧毀既建築物都係禁止進入..因為入面可能有殘餘爆炸物或者軍火..可以係鎗..炸彈..甚至地雷 墳場入面既人.....
我見比較少人討論巴爾幹半島國家.. 所以想係度分享少少我剛剛七月中至八月頭巴爾幹半島之行入面..係波斯尼亞與赫塞哥維納既相.. 希望各位睇過之後..下次去歐洲..都可以考慮一下呢個地區.. 其實除左波赫之外..巴爾幹半島上面好多國家都好特別架...同一般其他歐洲國家差好遠... 係Mostar同薩拉熱窩既舊城..我仲差D忘記左自己身在歐洲添...
 2 個搜尋結果